Polityka prywatności sklepu Torbygospodarcze.pl

Politykę prywatności stworzyliśmy dla Ciebie aby dać Tobie gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego sklepu. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników sklepu torbygospodarcze.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze sklepu www.torbygospodarcze.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy dzięki działalności związanej ze sklepem Torbygospodarcze.pl. Dotyczy to informacji odnoszących się bezpośrednio do sklepu  (np. zmiany, wewnętrzne promocje, zmiany oferty) oraz niekomercyjnych listów (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe (takie jak Imię, Nazwisko, adres e-mail) podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, produktów, innych materiałów związanych ze sklepem torbygospodarcze.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach sklepu lub w e-mailach.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Czytając, przeglądając czy używając sklep internetowy www.torbygospodarcze.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Jako właściciel sklepu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników sklepu torbygospodarcze.pl.

Pamiętaj - Szanujemy Twoją Prywatność.


Administratorem danych jest :

1) Fol-simp Monika Janiec (ul. Suwalska 6/47, 03-252 Warszawa) NIP 5242274330

2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail SKLEP@TORBYGOSPODARCZE.PL (Monika Janiec) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli świadczymy Państwu jakieś usługi), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Państwa o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej.

4) Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług :

- Imię i nazwisko

- adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres dostawy do wysyłki zamówień,

- numer telefonu, adres e-mail,

- numer rachunku bankowego

5) Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy   kupna – sprzedaży.

7) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, marketingowych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotowi zajmującemu się naszą obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

8) Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Państwa szczególną sytuacją.

9) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.