Regulamin

Regulamin sklepu Torbygospodarcze.pl. Sklep internetowy pod adresem www.torbygospodarcze.pl, prowadzony jest przez firmę Fol-Simp Monika Janiec, ul. Suwalska 6/47 03-252 Warszawa, NIP: 524-227-43-30. Nr. Konta bankowego: Bank Millennium 28116022020000000198130075.

I. Postanowienia ogólne

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres sklep@torbygospodarcze.pl. Przyjmujemy również zamówienia drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48/664019209 w godzinach 10.00 - 17.00 w każdy dzień roboczy. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

II. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wszelkich wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie zamówionego towaru. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm przewozowych Inpost LUB DPD. Kupujący ponosi koszty dostawy. Warunki sprzedaży hurtowej z możliwością negocjacji cen i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z konsumentem.

Płatność za towar można uiścić przy odbiorze wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia, zwykłym przelewem bankowym na konto oraz poprzez system płatności internetowych, które obsługuje firma Przelewy24. Towar zostaje wysłany w przeciągu 1- 2 dni roboczych liczony od chwili wpłynięcia kwoty na rachunek bądź przy wybraniu płatności przy odbiorze od chwili złożenia zamówienia. W skrajnych przypadkach termin ten może wydłużyć się do 5 dni roboczych o czym klient zostaje powiadomiony drogą mailową w przeciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku przedłużenia terminu wysyłki z winy podmiotu odpowiadającego za dostarczenie towaru (Poczta Polska, Firma Przewozowa) sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Dowodem zakupu jest m.in faktura lub paragon, który zostaje dołączony do zamówionego towaru. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. W przypadku nieuzasadnionego braku odbioru paczki i nieuiszczenia opłaty (dotyczy przesyłki za pobraniem) klient ponosi koszty transportu w obydwie strony. Klient w takiej sytuacji powinien mailowo bądź telefonicznie powiadomić o rezygnacji z zamówienia w odpowiednim czasie, czyli jeszcze przed wysłaniem towaru do klienta.

III. Reklamacja i zwrot towaru

Klient ma prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany towar musi zostać odesłany w stanie idealnym, bez oznak używania oraz bez żadnych uszkodzeń. Towar zwracany należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane oraz informację o wyborze sposobu zwrotu należności. Pieniądze zwracane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą, odesłać go na adres Fol-Simp Monika Janiec ul. Suwalska 6/47 03-252 Warszawa. Koszty wysyłki zostaną zwrócone nadawcy w przeciągu 7 dni roboczych. Do odsyłanego towaru należy dołączyć notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub umożliwi wybór innych produktów w tej samej kwocie w sklepie.

1V. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny, lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 13. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

V. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie treści promocyjnych jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania takich informacji. Dane osobowe w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

VI. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowanie zamówień między sklepem a klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl